پر سرعت ترین اَبـَررایانه جهان
تاریخ : شنبه، 25 دی، 1389
موضوع : اخبار


کنفرانس بین المللی اََبَررایانه در دوم نوامبر سال 2010 اَبَررایانه «تیانهه 1» (تیانهه به معنی کهکشان راه شیری) چین را به عنوان سریعترین ابررایانه جهان معرفی کرد.(روی ادامه متن کلیک کنید)این دستگاه از سرعت ثابت محاسباتی برابر دو هزار و 705 تریلیون محاسبه یا 2.507 پتافلاب بر ثانیه برخوردار است. سال گذشته رایانه جاگوار سازمان انرژی آمریکا این عنوان را با سرعتی برابر 1.75 پتافلاب بر ثانیه به خود اختصاص داده بود.  جاگوار اکنون دومین اَبَررایانه جهان است.منبع این مقاله : سینا کامپیوتر
http://www.sinacomputer.ir

آدرس این مطلب :


INP_Nuke © IranNuke.com